Parafia sw. Jacka, Slupsk


 


Program duszpasterski
na lata 2017-2019

 


Porządek Mszy Św.

Niedziela
8:00
9:30
11:00 - msza dla dzieci
12:30
18:00

Dni powszednie
7:00
18:00

Spowiedź
pół godziny przed każdą Mszą świętą, a w czwartki
dodatkowo od godz. 17:00


Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna
wtorek i czwartek
16:30-17:30
tel. 59 842-23-43

Adres parafii:

ul. Św. Ojca Pio 3
76-200 Słupsk
Kościół znajduje się
przy ul. Dominikańskiej 3


Konto parafii

Bank BGŻ
85-2030-0045-1110-
-0000-0265-4920
 
 

80 urodziny ks. Jana

18. lipca 2018 roku będziemy w naszym kościele uroczyście obchodzić 80. rocznicę urodzin ks. prałata Jana Giriatowicza. Szczegóły na plakacie.

 

I KOMUNIA ŚW. 2018

10 czerwca 2018 roku w naszej Parafii odbyła się Pierwsza Komunia Święta. Dzieci przyjęły Pana Jezusa do swojego serca w dwóch grupach o godz. 10.30 i 12.30. Uroku tej uroczystości dodała piękna, słoneczna pogoda. Ten wyjątkowy dzień poprzedziła spowiedź sakramentalna. To początek drogi z Jezusem, którego dzieci od tej niedzieli mogą mieć w swoich sercach każdego dnia przystępując do komunii św. Niech Jezus błogosławi dzieciom, rodzicom i całym rodzinom we wspólnej drodze oraz obdarza szczególnymi łaskami.
[galeria >>]


Jedną z praktyk dającą wiele łask Bożych jest odprawienie kolejnych dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, jako obietnica dana siostrze Małgorzacie Marii Alacoque w 1674 r.

BIERZMOWANIE 2018

23 maja 2018 roku Ks. Bp. Krzysztof Włodarczyk udzielił w naszym kościele 20 osobom sakramentu bierzmowania. Niech Duch Święty umacnia te osoby i prowadzi przez całe życie!
[galeria >>]

 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW.

50 dni po zmartwychwstaniu Jezus Chrystus zesłał na Apostołów Ducha Świętego. Pragnął, aby Jego uczniowie odważnie szli na cały świat i głosili Ewangelię. Duch Święty umocnił ich, aby nie zwątpili i mężnie głosili Dobrą Nowinę. Teraz to jest nasze zadanie. My, tak jak Apostołowie, jesteśmy powołani do przekazywania wiary. Idźmy z odwagą, napełnieni mocą Ducha Świętego, świadczyć o Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym!

MARYJA MATKĄ I KRÓLOWĄ

Rozpoczęliśmy maj, miesiąc w szczególny sposób poświęcony Matce Bożej. Jezus umierając na krzyżu powiedział do ucznia: „Oto Matka Twoja”, a do matki: „Oto syn Twój”. Pozostawił nam Maryję za Matkę. Czy jednak dla nas jest prawdziwą matką? Czy czujemy, że jest przy nas i opiekuje się nami każdego dnia?
Maj jest miesiącem Jej poświęconym, czasem szczególnego wołania o Jej pomoc i opiekę. Może właśnie teraz, odmawiając Litanię Loretańską, otworzymy swoje serce i pozwolimy by Ona stała się naszą Matką. Może właśnie Ona stanie się nie tylko Królową Polski, ale także Królową naszych serc?

Ile razy chcesz mi sprawić radość, to mów światu o moim wielkim
i niezgłębionym miłosierdziu.

(Słowa Pana Jezusa do siostry Faustyny - Dz. 164)

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Święto to obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.
Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). "Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski". (Dz. 699)
Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego". (Dz. 1517)

W tym dniu wspaniałym

wszyscy się weselmy!

Obchodzimy Uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa. Jest to wielka radość, bo Jezus zwyciężył śmierć, zwyciężył grzech. Otworzył nam drogę do Królestwa Niebieskiego.

W Wielki Czwartek Jezus w wieczerniku spożył Ostatnią wieczerzę ustanawiając sakrament Eucharystii i kapłaństwa. My zaś uczestniczyliśmy we Mszy Wieczerzy Pańskiej.

W Wielki Piątek umarł na krzyżu dla naszego zbawienia i został złożony do grobu. My zaś na pamiątkę śmierci uczestniczyliśmy w Drodze krzyżowej i adorowaliamy krzyż Jezusa.

W Wielką Sobotę Jezus leżał w grobie. My zaś odwiedziliśmy Grób Pański z pokarmami do poświęcenia na stół wielkanocny.

W nocy juz obchodzimy Zmartwychwstanie Chrystusa. W Wigilię Paschalną rozpoczęliśmy świętowanie. Ta radość będzie trwała także przez Niedzielę Zmartwychwstania i przez cały okres wielkanocny.

Chrystus żyje i jest z Nami.

Niech obdarzy nas wszystkim swoim pokojem i miłością.

I prowadzi nas każdego dnia.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

 

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

 

Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie…
Te słowa słyszymy podczas liturgii w Niedzielę Palmową. Ludzie z palmami w rękach witali wjeżdżającego na osiołku do Jerozolimy Króla. Jednak po kilu dniach zaczęli krzyczeć „Na krzyż”.
Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Niech to będzie dla nas czas zastanawiania się nad sobą, czy ja nie jestem też takim człowiekiem, który jednego dnia krzyczy: Hosanna!, a następnego: Na krzyż!
Jezus jednak pragnął oddać za nas życie, za każdego z nas, nawet najgorszego grzesznika. Dziękujmy Mu za to każdego dnia, że poświęcił swoje życie dla naszego zbawienia!

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

To już V Niedziela Wielkiego Postu. Zbliżamy się do wielkich wydarzeń zbawczych. Jezus pragnie, byśmy przychodzili do Niego, szukali Go w swoim życiu. Wypełniali Jego wolę. Czy jestem na drodze przemiany swojego życia? „Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno...”.
Tylko Jezus potrafi zmienić nasze życie. Ale nie będzie nas przymuszał. On chce naszego otwartego serca. On pragnie byśmy Go pokochali. Przychodźmy do krzyża Jezusa, bo przez mękę i śmierć On odkupił każdego i każdą z nas.

 
 

 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Jezusa wypędzajcego kupców ze świątyni, która zawsze powinna być dla nas domem modlitwy, a nie, jak mówił Jezus, targowiskiem. Człowiek często w swoim zabieganiu zaczyna traktować Boga jako dodatek. Przychodzi do Kościoła nie na spotkanie z Żywym Bogiem, ale by spełnić kolejny obowiązek. Kim więc jest dla mnie Bóg? Niech ten czas pozwoli nam otworzyć serca na Tego, który czeka na każdego z nas.

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

Na Górze Tabor – Górze Przemienienia - Jezus przemienia się w obecności uczniów. Tym samym przygotowuje ich do tego, by nie zwątpili gdy przyjdzie godzina cierpienia i męki. Na górze Jezus ukazuje także swoją chwałę. Czy to jest także dobry czas dla mnie bym ujrzał chwałę Jezusa? Czy chcę usłyszeć głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” Rozpoczęliśmy kolejny tydzień postu. Czy już coś się zmieniło w moim życiu?

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.”.
[Mk 1,12-13]

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu spoglądamy na Jezusa, który pomimo pokus szatana na pustyni dobrze przeżył ten czas. Przygotował się, aby głosić Ewangelię. Starajmy się, abyśmy tak jak Jezus, przeciwstawiali się pokusom szatana oraz mogli dawać świadectwo o Nim wszędzie, gdziekolwiek będziemy przebywać.

 

WIELKI POST

„Nawróćcie się do mnie całym sercem, przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty!”
[JI 2,12]
Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Czas pokuty i nawrócenia. Czas otworzenia swojego serca dla Boga. On pragnie, abyśmy się nawrócili. Niech to będzie owocny czas dla nas.

 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2018 R. >>>

Zakończyliśmy wizytę duszpasterską. W waszych domach spotkaliśmy się z serdecznością i życzliwością.
Niejednokrotnie byliśmy zbudowani świadectwem wiary i życia. Wyrażamy naszą jedność z Wami we wszystkich problemach codziennego życia, w troskach, cierpieniach i radościach, zapewniając o modlitwie w Waszej intencji.

Duszpasterze

Parafii św. Jacka w Słupsku

Uroczystość Objawienia Pańskiego

06. stycznia obchodzimy dzień Objawiania się Chrystusa światu. Tradycyjnie uroczystość ta nazywana jest Świętem Trzech Króli, ponieważ mędrcy ze wschodu przyszli oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi. Bóg posłał swojego Syna na świat aby świat zbawił. By odkupił każdego człowieka. W Boże Narodzenie aniołowie zwiastowali pasterzom, że narodził się Mesjasz. Ta prawda dotarła do Narodu Wybranego już w noc narodzenia. Dziś jednak każdy człowiek może poznać Boga, który stał się człowiekiem. Szukajmy więc Jezusa, bo On przyszedł na świat dla nas!

 
* * *

Niedziela Chrztu Pańskiego

W niedzielę po Objawieniu Pańskim obchodzimy w kościele Niedzielę Chrztu Pańskiego. Jezus przyszedł nad rzekę Jordan, aby otrzymać chrzest od Jana Chrzciciela. Jan przygotowywał ludzi na przyjście Mesjasza i rozpoznał w Jezusie Baranka Bożego. Jezus nie musiał przyjmować chrztu nawrócenia, ale poprzez ten gest chciał być podobnym do nas i wskazać nam drogę do zbawienia.

Tą niedzielą kończymy w kościele okres Bożego Narodzenia.

Nowy 2018 Rok

„Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem”

(Lb 6,24-26)Z okazji Nowego 2018 Roku życzymy zdrowia, radości
i Bożego błogosławieństwa.
Niech ten rok przyniesie wiele dobra. Jezus, który chce nam błogosławić niech obdarza pokojem i szczęściem.


Duszpasterze

Parafii św. Jacka w Słupsku

 

* * *

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu obchodzimy także uroczystość Świętej Rodziny. Święto to pomaga nam dostrzec w rodzinie Jezusa, Maryi i Józefa wzór życia dla naszych rodzin.

Słowo Prezydium Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny: "Kochać, nie zabijać!" >>>

 

Cicha noc, święta noc.

Pokój niesie ludziom wszem…

„Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony.
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami”

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy pokoju, radości i miłości.
Niech Chrystus, który staje się człowiekiem przyniesie ten dar wszystkim. On narodził się dla nas. Przyjmijmy Go z otwartymi sercami. Błogosławionego czasu przeżywania Jego narodzin w rodzinnym gronie.


Duszpasterze

Parafii św. Jacka w Słupsku

IV Niedziela Adwentu

W tym roku mamy najkrótszy Adwent z możliwych. IV Niedziela Adwentu pokrywa się z Wigilią Bożego Narodzenia. Kończy się czas oczekiwania. Tego wieczoru będziemy wspominali narodziny Jezusa. Bóg stanie się człowiekiem. I dlatego warto sobie zadać pytanie: Czy dobrze przygotowałem się na przyjście Mesjasza?
Pomimo tego, że kończy się Adwent, to każdego dnia powinniśmy oczekiwać powtórnego przyjścia Jezusa. Każdy dzień naszego życia powinien być kolejnym dniem Adwentu. Kolejnym dniem oczekiwania.

 

III Niedziela Adwentu

Jan Chrzciciel powiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską” (J 1,23). To już trzecia niedziela czasu oczekiwania. Pan niebawem nadejdzie. Musimy przygotowywać nasze serca.
III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Gaudete – Niedzielą Radości. Jezus niebawem przyjdzie na świat. Dlatego powinniśmy się cieszyć. W kościele tego dnia można używać szaty koloru różowego. W naszej parafii tradycją stało się że nie tylko ksiądz ubiera ornat koloru różowego, ale również dzieci ubierają się na różowo. Wszyscy oczekujemy narodzin Jezusa.
Tą niedzielą w naszej parafii rozpoczynamy rekolekcje przed Bożym Narodzeniem. Niech to będzie czas oczekiwania, czas usłyszenia głosu Boga, czas łaski.

 
 

II Niedziela Adwentu

Rozpoczęliśmy Drugą Niedzielę Adwentu. W tę niedzielę słyszymy słowa Jana Chrzciciela: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.
(Mk 1,7-8)
Jan Chrzciciel głosił bliskie nadejście Mesjasza. Warto jeszcze bardziej zastanowić się nad tymi słowami. Mesjasz niebawem nadejdzie aby nas zbawić. Czy już otworzyłem swoje serce i oczekuję Jego przyjścia?

 

I Niedziela Adwentu


Rozpoczynamy Adwent. Oczekujemy nadejścia Jezusa na końcu czasów. Ale także przygotowujemy się do Jego narodzin. Pierwsza Niedziela Adwentu zachęca nas abyśmy czuwali. To jest nasze zadanie na ten czas. Czy znajdzie miejsce w naszych sercach? Nie czekajmy na ostatnią chwilę, ale już teraz starajmy się swoim życiem zapraszać Jezusa do naszego domu i życia.

 

Nasi "Nadzwyczajni"

 

W dniach od 3 do 5 listopada w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie odbyły się rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Te coroczne spotkania są jednym z warunków przedłużenia posługi, którą świeccy szafarze sprawują za zgodą księdza Biskupa, na mocy uchwały Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z dnia 2 maja 1990 roku. Aktualnie w Diecezji jako Szafarze posługuje przeszło dwustu mężczyzn. Zwłaszcza w ostatnich latach, w związku ze spadkiem liczby powołań do WSD w Koszalinie, ustanowienie nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii stało się poważnym wsparciem dla księży. Parafia św. Jacka w Słupsku od lat jest na tych rekolekcjach godnie reprezentowana. Obecnie prawo posługi przy ołtarzu ma w naszej parafii dziewięciu mężczyzn: Bronisław Wrycz-Rekowski, Grzegorz Siek, Piotr Bąbel, Henryk i Andrzej Jakimowiczowie, Marek Jedynak, Tadeusz Kruk, Bogdan Barcikowski i Piotr Zommer. Do podstawowych zadań nadzwyczajnych szafarzy należy rozdawanie Komunii Świętej podczas mszy oraz zanoszenie jej chorym. Jednocześnie wielu szafarzy funkcjonuje w Kościele, realizując szereg innych zadań. Pan Tedeusz Kruk jest organistą, inni pracują z młodzieżą, wykonują okazjonalne prace remontowe, dbają o wystrój kościoła w czasie świąt. Na co dzień wydają się zwyczajni.

B. Barcikowski

Uroczystość Wszystkich Świętych

 

1 listopada Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

* * *

 

10 rocznica śmierci kardynała-nominata

Ignacego Jeża

Bp Jeż zmarł 16 października 2007 r. w drodze do kliniki Gemelli w Rzymie. Następnego dnia, na zakończenie audiencji generalnej, papież Benedykt XVI poinformował, że chciał na najbliższym konsystorzu 24 listopada 2007 r. wynieść go do godności kardynalskiej. Bp Ignacy wiedział o zamiarze papieża. Od tego czasu przyjęło się nazywać bp. Jeża "kardynałem nominatem". Został pochowany 23 października 2007 r. w krypcie bazyliki konkatedralnej Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu.

To już 10 rocznica śmierci kardynała-nominata Ignacego. Pamiętajmy o naszym Pasterzu, który przez wiele lat tak dużo uczynił dla naszej diecezji. Pamiętając o Jego zasługach oraz o rocznicy śmierci w kościele św. Jacka w Słupsku zorganizowany został koncert organowy ze wspomnieniami o kardynale-nominacie.


Pogrzeb

Dzieci

Utraconych

 

W najbliższą sobotę 14 października w przeddzień Dnia Dziecka Utraconego odbędą się pogrzeby dzieci zmarłych przed urodzeniem.
[więcej >>].


Ostatnie

Objawienie

13.10.1917 r.

 

13 października 1917 roku w Fatimie Matka Boża po raz szósty ukazała się Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Dzieciom towarzyszyła ogromna liczba ludzi.
[więcej >>].

 

 

8 października,

Dzień

Papieski

 

Już po raz XVII obchodzimy Dzień Papieski. Wracamy myślami i sercem do naszego wielkiego Rodaka Karola Wojtyły – Papieża Świętego Jana Pawła II.
[więcej >>].


Październik,

miesiąc

różańcowy

 

Miesiąc modlitwy, dzięki któremu możemy otworzyć swoje serca dla Jezusa i Maryi. Każdy człowiek potrzebuje duchowej łączności z Bogiem.
[więcej >>].

 

18 września o godz. 18.00 w naszym kościele została odprawiona Msza Święta w 78 rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Mszę odprawiono w intencji ofiar zsyłek na Sybir.
Należy pamiętać o tych wydarzeniach, tak jak pamiętamy o dniu 1 września, gdy Niemcy przekroczyli granicę Polski i rozpoczęli II Wojnę Światową.

Polecajmy Bogu wszystkich, którzy oddali swoje życie w obronie naszej Ojczyzny.

 

Poświęcenie tornistrów

10 września w czasie Mszy Świętej o godz. 11:00 poświęciliśmy tornistry i przybory szkolne dzieciom ze Szkoły Podstawowej Nr 1. Obrzęd ten wpisał się już w naszą coroczną tradycję.

Wszystkim drogim dzieciom rozpoczynającym ten rok szkolny życzymy błogosławieństwa i wytrwałości w osiąganiu postawionych celów, a rodzicom sił i mądrości w wychowaniu swoich pociech!

Rok szkolny i katechetyczny

Skończyły się wakacje i nadszedł nowy rok szkolny. Po ponad 2 miesięcznej przerwie czas wrócić do nauki. Trzeba na nowo otworzyć zeszyty i podręczniki szkolne. Ale najważniejsze, że znów można spotkać kolegów i koleżanki z klasy, spotkać nauczycieli i katechetów. To co czeka nas w tym roku jest tajemnicą. Ale musimy zawsze ufać Bogu, który nas wspiera. Warto więc prosić Ducha Świętego, by oświecał umysły nasze i dodawał nam ochoty i zdolności do poznawania piękna świata i samego Boga!

 
 


pomysł:fwt