Program duszpasterski
na lata 2017-2019

 


Porządek Mszy Św.

Niedziela
8:00
9:30
11:00 - msza dla dzieci
12:30
18:00

Dni powszednie
7:00
18:00

Spowiedź
pół godziny przed każdą Mszą świętą, a w czwartki
dodatkowo od godz. 17:00


Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna
wtorek i czwartek
16:30-17:30
tel. 59 842-23-43

Adres parafii:

ul. Św. Ojca Pio 3
76-200 Słupsk
Kościół znajduje się
przy ul. Dominikańskiej 3


Konto parafii

Bank BGŻ
85-2030-0045-1110-
-0000-0265-4920
 
 

 
 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

 

 

Nowy rok szkolny i katechetyczny

Rozpoczynamy kolejny rok szkolny i katechetyczny. Wiele osób nie może się doczekać spotkania z przyjaciółmi i nauczycielami. Są też tacy, którzy nie chcą wracać do szkolnych ławek i słyszeć dźwięku dzwonka. Jednak człowiek uczy się przez całe życie, czy to lubi czy nie. I tylko dzięki dobrze przyswojonej wiedzy można osiągnąć bardzo dużo. Niech początek roku szkolnego będzie dla wszystkich uczniów, ale także dla nauczycieli, czasem radosnym i spokojnym. Duch św. wspiera wszystkich i dodaje mądrości, każdej osobie, która otworzy swoje serce. Warto więc prosić Boga by wspierał każdy dzień, który jest przed nami. Niech to będzie błogosławiony czas dla uczniów, nauczycieli i rodziców!

 
 

80 urodziny ks. Jana

18. lipca 2018 roku będziemy w naszym kościele uroczyście obchodzić 80. rocznicę urodzin ks. prałata Jana Giriatowicza. Szczegóły na plakacie.

 

I KOMUNIA ŚW. 2018

10 czerwca 2018 roku w naszej Parafii odbyła się Pierwsza Komunia Święta. Dzieci przyjęły Pana Jezusa do swojego serca w dwóch grupach o godz. 10.30 i 12.30. Uroku tej uroczystości dodała piękna, słoneczna pogoda. Ten wyjątkowy dzień poprzedziła spowiedź sakramentalna. To początek drogi z Jezusem, którego dzieci od tej niedzieli mogą mieć w swoich sercach każdego dnia przystępując do komunii św. Niech Jezus błogosławi dzieciom, rodzicom i całym rodzinom we wspólnej drodze oraz obdarza szczególnymi łaskami.
[galeria >>]


Jedną z praktyk dającą wiele łask Bożych jest odprawienie kolejnych dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, jako obietnica dana siostrze Małgorzacie Marii Alacoque w 1674 r.

BIERZMOWANIE 2018

23 maja 2018 roku Ks. Bp. Krzysztof Włodarczyk udzielił w naszym kościele 20 osobom sakramentu bierzmowania. Niech Duch Święty umacnia te osoby i prowadzi przez całe życie!
[galeria >>]

 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW.

50 dni po zmartwychwstaniu Jezus Chrystus zesłał na Apostołów Ducha Świętego. Pragnął, aby Jego uczniowie odważnie szli na cały świat i głosili Ewangelię. Duch Święty umocnił ich, aby nie zwątpili i mężnie głosili Dobrą Nowinę. Teraz to jest nasze zadanie. My, tak jak Apostołowie, jesteśmy powołani do przekazywania wiary. Idźmy z odwagą, napełnieni mocą Ducha Świętego, świadczyć o Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym!

MARYJA MATKĄ I KRÓLOWĄ

Rozpoczęliśmy maj, miesiąc w szczególny sposób poświęcony Matce Bożej. Jezus umierając na krzyżu powiedział do ucznia: „Oto Matka Twoja”, a do matki: „Oto syn Twój”. Pozostawił nam Maryję za Matkę. Czy jednak dla nas jest prawdziwą matką? Czy czujemy, że jest przy nas i opiekuje się nami każdego dnia?
Maj jest miesiącem Jej poświęconym, czasem szczególnego wołania o Jej pomoc i opiekę. Może właśnie teraz, odmawiając Litanię Loretańską, otworzymy swoje serce i pozwolimy by Ona stała się naszą Matką. Może właśnie Ona stanie się nie tylko Królową Polski, ale także Królową naszych serc?

Ile razy chcesz mi sprawić radość, to mów światu o moim wielkim
i niezgłębionym miłosierdziu.

(Słowa Pana Jezusa do siostry Faustyny - Dz. 164)

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Święto to obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.
Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). "Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski". (Dz. 699)
Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego". (Dz. 1517)

 
 


pomysł:fwt