Program
duszpasterski
na lata 2019-2022

 


Porządek Mszy Św.

Niedziela
8:00
9:30
11:00 - msza dla dzieci
12:30
18:00

Dni powszednie
7:00
18:00

Spowiedź
pół godziny przed każdą Mszą świętą, a w czwartki
dodatkowo od godz. 17:00


Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna
wtorek i czwartek
16:30-17:30
tel. 59 842-23-43

Adres parafii:

ul. Św. Ojca Pio 3
76-200 Słupsk
Kościół znajduje się
przy ul. Dominikańskiej 3


Konto parafii

Bank BGŻ
85-2030-0045-1110-
-0000-0265-4920


Małżeństwo

church „Małżeństwo jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury ku dobru małżonków oraz zrodzeniu i wychowaniu potomstwa; zostało ono między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu”. (kan. 1055 § 1 KPK)

Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety zawartym w obecności świadków w Kościele. Poprzez miłość wzajemną małżonkowie mają dążyć do świętości własnej i współmałżonka. Zawarty związek jest nierozerwalny - aż do śmierci. Jedność małżonków ma pomagać w wypełnianiu ich obowiązków. Sakramentu udzielają sobie małżonkowie nawzajem, przy obecności osoby duchownej, który asystuje jako świadek z ramienia Kościoła i udziela błogosławieństwa.

Narzeczeni zgłosić się powinni 3 miesiące przed planowanym ślubem. Jest to czas aby załatwić formalności i ustalić szczegóły. Wcześniej można zarezerwować termin ślubu.

Wymagane dokumenty:

  • Metryka chrztu (data wydania nie może być starsza niż 6 miesięcy);
  • Zaświadczenie o przyjęciu bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji w Metryce chrztu);
  • Świadectwo ukończenia nauki religii (ostatnia klasa szkoły średniej – do wglądu);
  • Dowód osobisty;
  • Zaświadczenia z USC (w przypadku ślubu konkordatowego nie starsze niż 3 miesiące);
  • Zaświadczenie z poradnictwa rodzinnego;
  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

Kurs przedmałżeński:

Kurs obejmuje 11 spotkań.
Spotkania odbywają się w niedziele o godz. 15:30 w kościele przy parafii pw. św. Fastyny Kowalskiej w Słupsku przy ul. Konarskiego 17.

Terminarz spotkań w okresie 2018/2019.
church