Program
duszpasterski
na lata 2019-2022

 


Porządek Mszy Św.

Niedziela
8:00
9:30
11:00 - msza dla dzieci
12:30
18:00

Dni powszednie
7:00
18:00

Spowiedź
pół godziny przed każdą Mszą świętą, a w czwartki
dodatkowo od godz. 17:00


Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna
wtorek i czwartek
16:30-17:30
tel. 59 842-23-43

Adres parafii:

ul. Św. Ojca Pio 3
76-200 Słupsk
Kościół znajduje się
przy ul. Dominikańskiej 3


Konto parafii

Bank BGŻ
85-2030-0045-1110-
-0000-0265-4920
 

 

 

"Ja jestem dobrym Pasterzem"

W czwartą Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Niedzielę Dobrego Pasterza. Jezus jest Dobrym Pasterzem i dba o nas wszystkich. On leczy nasze słabości, podnosi na duchu i umacnia na drogach naszego życia. Tego dnia i w całym tygodniu modlimy się w intencji powołanych oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Warto poświęcić choć chwilę, aby zwrócić się do Boga w tych intencjach.

 


Modlitwa o rozeznanie drogi życiowej >>>


Film o powołaniu >>>
 

 

 

 

WIELKI POST - ŚRODA POPIELCOWA

"Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post, i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego!” (Jl 2,12).
Rozpoczynamy Wielki Post. Czas pokuty i nawrócenia. Bóg pragnie abyśmy byli czyści. Środa popielcowa ukazuje zewnętrzny wyraz naszej pokuty. Chcemy się uniżyć przed Bogiem, który jest święty. My jesteśmy „prochem” i w proch się obrócimy. Ważne jest więc, abyśmy nawracali się i wierzyli w Ewangelię. To jest droga ku naszemu zbawieniu. Nie zmarnujmy tej szansy. Bóg widzi nasze serca i z miłością wyciąga ku nam rękę, aby nam pomóc.

Święto Ofiarowania Pańskiego

2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. 40 dni po Bożym Narodzeniu Jezus został przyniesiony do świątyni w Jerozolimie i tam, według zwyczaju, ofiarowany Bogu. Każdy człowiek jest darem Boga. On nas kocha i chce abyśmy Go poznawali i wielbili. Tak jak Maryja z Józefem my również ofiarujmy Bogu wszystko co mamy, zwłaszcza to co jest najcenniejsze w naszym życiu. Ojciec w niebie będzie nam błogosławił, bo Jemu zaufaliśmy.

W Polsce święto to znane jest jako Matki Bożej Gromnicznej. Przynosimy do kościoła świece. Jak Maryja przyniosła Światłość świata tak my przynosimy symbol Jezusa Chrystusa – gromnice. Niech to światło prowadzi nas zawsze do Jezusa, Syna Bożego.

Święto Ofiarowania jest również Dniem Życia Konsekrowanego. Módlmy się w intencji osób konsekrowanych z różnych zgromadzeń zakonnych. W szczególny sposób módlmy się w intencji sióstr klarysek i sióstr urszulanek, które żyją, modlą się i pracują w Słupsku.


Uroczystość Objawienia Pańskiego

Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”.
Nie tylko mędrcy, ale każdy z nas powinien szukać Chrystusa, który stał się człowiekiem. On przyszedł na świat, aby każdy poznał Boga miłosiernego. Boga, który jest blisko nas i naszych spraw. Ważne żebym dostrzegał znaki, które prowadzą do Niego oraz żebym chciał oddawać mu pokłon. Tylko czy się na to zdobędę?

 

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu obchodzimy uroczystość Świętej Rodziny. Święto to pomaga nam dostrzec w rodzinie Jezusa, Maryi i Józefa wzór życia dla naszych rodzin.

Słowo Przewodniczącego Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 2020 >>>

 


 

(…) z wysoka Wschodzące Słońce nas

nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku

i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze

kroki skierować na drogę pokoju.


Oczekiwane przez nas Święta Narodzenia Pańskiego wyrażają tajemnice wcielenia i narodzenia Bożego Syna. Bóg przyjął ludzkie ciało, by w mrokach ludzkiego życia stać się niegasnącym światłem nadziei. Szczególnie dzisiaj, On Książe Pokoju - staje przed nami, byśmy umieli nieść pokój całemu światu.
Przeżywając radość Narodzenia Zbawiciela oraz wpatrując się w pokój i ciszę betlejemskiej groty, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Niech Chrystus, Wcielone Słowo Boga, obdarza swoimi łaskami, niech wspiera i umacnia w podejmowaniu wszelkich działań dla dobra bliźnich. Wszystkim naszym kochanym parafianom i gościom składamy najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności i błogosławieństwa od Bożej Dzieciny.

Duszpasterze Parafii

pw. św. Jacka w Słupsku

 

JUBILEUSZ PANA HENRYKA

W dniu dzisiejszym (18.12.2020 r.) Pan Henryk Jakimowicz, wieloletni ministrant i Nadzwyczajny Szafarz Komunii Św. w parafii pw. św. Jacka w Słupsku, obchodzi swoje 90 urodziny.
Pan Henryk urodził się w 1930 r. w miejscowości Kodeń nad Bugiem, a do Słupska Pan Bóg przyprowadził go w 1947 r. I tak od tej pory mieszkając w naszym mieście nasz Jubilat obdarza swoją życzliwością i pogodą ducha wszystkich napotkanych. Zawsze otwarty i chętny do pomocy. Pan Henryk i jego żona Józefa obchodzili także niedawno 65 rocznicę swojego ślubu. Dochowali się 3 dzieci, 5 wnuków i jednego prawnuka.

Panu Henrykowi życzymy dużo, dużo zdrowia, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej na dalsze lata życia!

Księża i parafianie
parafii pw. św. Jacka w Słupsku

ADWENT 2020

Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny oraz nowy okres w Kościele. Adwent. To już kolejny Adwent w naszym życiu.

więcej >>>


NIEDZIELA GAUDETE

To już III Niedziela Adwentu.
Niedziela radości.
Coraz bliżej Boże Narodzenie. Oczekujemy jego przyjścia. Nadal jednak słyszymy słowa Jana Chrzciciela: „Prostujcie drogę Pańską”.
Co zmieniło się od ostatnich 2 tygodni? Zbawiciel niebawem nadejdzie. Radość, która dziś wypływa z liturgii niech pomoże odkryć to co jest najważniejsze w naszym codziennym życiu.

 

II NIEDZIELA ADWENTU

Ciągle oczekujemy przyjścia Chrystusa. Dziś Ewangelia stawia przed nami osobę Jana Chrzciciela. A to oznacza, że Mesjasz niebawem nadejdzie. Prostujmy ścieżki i idźmy prostą drogą. Jezus Chrystus będzie chrzcił nas Duchem Świętym, abyśmy byli mocni i odważnie świadczyli o Jego miłości.

 

I NIEDZIELA ADWENTU

"Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. (…) Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie”.

[Mk 13,33.37]


To już pierwsza Niedziela Adwentu. Jezus zachęca nas, abyśmy czuwali. Warto sobie już na początku Adwentu zadać pytanie:
Na co tak na prawdę chcę czekać? Czy na przyjście Chrystusa, czy są jednak inne rzeczy, o które zabiegam, które bardziej mnie fascynują i angażują?
On przyjdzie i zastanie nas przy czynności, którą właśnie robimy. Oby to była chwila wyczekiwania, chwila miłości do Boga i tęsknoty za Nim.

 

Za zmarłych powierzonych w wypominkach modlimy się codziennie po Mszy św. wieczornej, wg poniższego porządku.

 

 

 

XXXVIII Festiwal muzyki organowej

i kameralnej 2020 odwołany

Od wielu lat nieprzerwanie mogliśmy słuchać przepięknych utworów organowych w wykonaniu artystów z całego świata. To był wyjątkowy czas. Jednak w tym roku koncerty organowe nie odbędą się, co spowodowane jest pandemią koronawirusa na świecie. Jest to trudny czas zarówno dla organizatorów i artystów, jak i dla słuchaczy oraz gości festiwalu. Mamy jednak nadzieję, że koncerty powrócą w kolejnym sezonie i nadal będą cieszyć uszy i serca nas wszystkich!

 

NIEDZIELA BIBLIJNA 26.04.2020 r.

W kościołach naszego kraju przeżywamy dzisiaj po raz czwarty Narodowe Czytanie Pisma Świętego pod hasłem: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. J 6,35-36). Wybranymi do wspólnotowej lektury tekstami z Ewangelii według św. Mateusza nawiązuje ono do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Ten wielki Papież przez cały swój pontyfikat głosił Ewangelię wszystkim narodom świata. Wypełniał posłannictwo zlecone apostołom i ich następcom przez zmartwychwstałego Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28,19).

 

 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Jezus po swoim zmartwychwstaniu przyszedł do Apostołów. Pokazał im swoje rany. Dopiero to pomogło im uwierzyć, że On żyje. Że pokonał śmierć. Radość uczniów powinna być także naszą radością. On żyje i jest teraz z nami! Przychodzi do nas, ukazuje swoje rany, abyśmy i my uwierzyli. Ale również mocno podkreśla, że „błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli”.
Ta niedziela ma nas umocnić w wierze. Ma dodać nam otuchy i upewnić, że On nas nie opuścił. Że jest z nami pomimo naszego leku, strachu, niepewności. I tak jak On przyszedł do Wieczernika, aby przypomnieć uczniom, że mają dawać o nim świadectwo, tak zachęca również nas abyśmy świadczyli i dzielili się miłością. On żyje. Alleluja!!!

"W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego".
(Dz. 699)

SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI CHARYTATYWNEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA >>>

NIEDZIELA WIELKANOCNA

Wielkanoc to nagły zwrot akcji w całej historii ostatnich dni Wielkiego Tygodnia. Jezus zaskoczył wszystkich swoim powstaniem z grobu i powrotem do życia, czyli zmartwychwstaniem. Pozwólmy, by radość tego dnia przeniknęła do Naszego domu i do Naszych serc. Co prawda nie będzie zwyczajowego wyjścia do kościoła na Mszę św. Nie będzie procesji rezurekcyjnej z biciem dzwonów i przejmującym śpiewem na cześć Jezusa Zmartwychwstałego. Będzie mniej rodzinnych spotkań. Możemy jednak spotkać Jezusa, który chce wejść do Naszych domów, nawet mimo zamkniętych drzwi. Tak przyszedł do Wieczernika do swoich Apostołów i takie doświadczenie duchowe jest możliwe w Rodzinach. Przy okazji śniadania wielkanocnego warto skorzystć z modlitwy błogosławieństwa stołu wielkanocnego, a po południu znajdźcie chwilę na modlitwę za wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych. Przenieśmy się duchowo do Emaus, aby tam w towarzystwie zawiedzionych i smutnych uczniów doświadczyć prawdziwej radości Dnia Wielkanocnego, wynikającej ze spotkania Jezusa Zmartwychwstałego.

NIEDZIELA WIELKANOCNA >>>

WIELKA SOBOTA

Cisza i pustka ogarnia kościoły i świat, bo Chrystus został pogrzebany. Wydaje się, że wszystko się zakończyło, i to w dodatku nie tak jak Apostołowie i uczniowie to sobie wyobrażali. Czekali na tryumfalne zdobycie królestwa i jego splendor oraz potęgę, a tu nagle ich Król leży teraz zabity w grobie. Przeżywanie Wielkiej Soboty w obecnej sytuacji, bardzo wymownie podkreśla ten fundamentalny aspekt ostatniego dnia przygotowania do Wielkanocy. Zatrzymało się wszystko. Nie można nawiedzić Grobu Pańskiego. Nie można pójść do kościoła z koszykiem wypełnionym pokarmami na stół wielkanocny. Świąteczne przygotowania w domu jednak nie zwalniają, bo są konieczne do tego, aby jutro doświadczyć choćby odrobiny wielkanocnej radości z rodziną. Warto poświęcić dzisiaj odpowiednio dużo czasu na przygotowanie „święconki”, ale także na modlitwę i zadumę. Możemy duchowo odbyć pielgrzymkę do Grobu Pańskiego i w tym pomoże nam Rytuał rodzinny.

Rytuał Rodzinny: WIELKA SOBOTA >>>


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW >>>

WIELKI PIĄTEK

DOMOWA ADORACJA KRZYŻA

Dziś Wielki Piątek. Wyjątkowy dzień, jedyny w całym roku. Dzień pełen smutku, stonowania. Dziś Jezus oddał swoje życie na krzyżu za każdego z nas. Warto spojrzeć na krzyż. Warto wystawić krzyż w widocznym miejscu, by widzieć Tego, który umarł z miłości. To jest czas adoracji krzyża w naszym domu.

Rytuał Rodzinny: WIELKI PIĄTEK >>>

WIELKI CZWARTEK

WSPÓLNE CZUWANIE

Rozpoczęliśmy Wielki Czwartek. To w tym dniu, Jezus podczas Ostatniej wieczerzy obmył uczniom nogi, ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa, a w Ogrójcu modlił się w samotności, przeżywając mękę. To czas zadumy i zastanowienia się gdzie ja bym się wtedy znalazł. Wielki Czwartek w domach rodzinnych niech będzie czasem wspólnej kolacji i modlitwy.

Rytuał Rodzinny: WIELKI CZWARTEK >>>

WIELKA ŚRODA

RODZINNE NABOŻEŃSTWO

POKUTNE

Wielka Środa jest to dzień, w którym Judasz zobowiązała się przed starszyzną żydowską do wydania Jezusa.
W tym dniu, tuż przed Triduum Paschalnym, warto odprawić Rodzinne Nabożeństwo Pokutne. Jest ono duchowym przygotowaniem do wzbudzenia w sobie żalu doskonałego z miłości do Boga. Na modlitwie zbadajcie wasze sumienie, uznajcie grzechy, które was obciążają, zapragnijcie gorąco się wyspowiadać, kiedy już skończy się obecna trudna sytuacja oraz postanówcie poprawę. Dzięki temu zostaniecie oczyszczeni przez Miłosierdzie Boże i lepiej przeżyjecie nadchodzące święta”. To słowa wprowadzające to tego wyjątkowego nabożeństwa. Warto z niego skorzystać. Dołączony tekst pomoże w zrobieniu rachunku sumienia oraz przeżyciu rodzinnie tego czasu.

Rodzinne nabożeństwo pokutne >>>

Niedziela Palmowa

Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy odbył kilka dni przed Jego śmiercią. Wiele osób wołało: „Hosanna, synowi Dawida”. Oni cieszyli się, że Król wjeżdża do miasta. Uroczyście witali Go. Jednak to był początek czegoś wielkiego. Warto zastanowić się w tym dniu nad tym wydarzeniem. Czy ja zawsze jestem dumny z tego, że jestem chrześcijaninem i że Jezus jest moim Królem?
Aby dobrze przeżyć ten dzień z rodziną w domu zachęcamy do własnoręcznego przygotowania palm i do wspólnej modlitwy. Tekst, który jest dołączony na pewno nam pomoże w tym czasie.

Materiały na Niedzielę Palmową >>>WIELKI TYDZIEŃ

Jak dobrze przeżyć ten czas? Z pewnością każdy zadaje sobie to lub podobne pytania. Czas, w którym się znaleźliśmy nie jest łatwy. Jednak musimy każdego dnia przypominać sobie słowa Jezusa, który powiedział, że „Ja jestem z wami aż do skończenia świata”. W tych wyjątkowych dniach będziemy uczestniczyli w wielkich wydarzeniach zbawczych, choć w tym roku w swoich domach. Ciągle słyszymy ostrzeżenia i prośby: „Zostańcie w domu”. To jest teraz jedyna droga.
Aby razem z Jezusem przeżywać chwile samotności, bólu, męki, śmierci i chwalebnego zmartwychwstania, zostały przygotowane materiały do rodzinnego przeżycia tego czasu (będziemy je tu udostępniali w miarę możliwości).

 
 


pomysł:fwt