Program
duszpasterski
na lata 2019-2022

 


Porządek Mszy Św.

Niedziela
8:00
9:30
11:00 - msza dla dzieci
12:30
18:00

Dni powszednie
7:00
18:00

Spowiedź
pół godziny przed każdą Mszą świętą, a w czwartki
dodatkowo od godz. 17:00


Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna
wtorek i czwartek
16:30-17:30
tel. 59 842-23-43

Adres parafii:

ul. Św. Ojca Pio 3
76-200 Słupsk
Kościół znajduje się
przy ul. Dominikańskiej 3


Konto parafii

Bank BGŻ
85-2030-0045-1110-
-0000-0265-4920
BOŻE NARODZENIE 2019

"[..] z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju."


Oczekiwane przez nas Święta Narodzenia Pańskiego wyrażają tajemnicę wcielenia i narodzenia Bożego Syna. Bóg przyjął ludzkie ciało, by w mrokach ludzkiego życia stać się niegasnącym światłem nadziei. Szczególnie dzisiaj, On, Książę Pokoju, staje przed nami, byśmy umieli nieść pokój całemu światu. Przeżywając radość Narodzenia Zbawiciela oraz wpatrując się w pokój i ciszę betlejemskiej groty, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Niech Chrystus, Wcielone Słowo Boga, obdarza swoimi łaskami, niech wspiera i umacnia w podejmowaniu wszelkich działań dla dobra bliźnich. Wszystkim naszym parafianom i gościom składamy najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności i błogosławieństwa od Bożej Dzieciny. Szczęść Boże!

 
Duszpasterze Parafii pw. św. Jacka w Słupsku

III NIEDZIELA ADWENTU

Przekroczyliśmy już połowę czasu Adwentu. III Niedziela zwana Niedzielą Gaudete (Niedzielą Radości), wskazuje że już bardzo blisko Boże Narodzenie. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje postać Jana Chrzciciela, który został posłany, aby przygotował drogę dla Mesjasza. Czy moje serce jest już gotowe? Czy już wyprostowałem ścieżki swojego życia?

On, Mój Zbawiciel, niebawem nadejdzie...

II NIEDZIELA ADWENTU

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia

Najświętszej Maryi Panny

To już druga niedziela Adwentu. Powoli zbliżamy się do ważnego wydarzenia, do Świąt Bożego Narodzenia. Ciągle jednak oczekujemy przyjścia Syna Bożego. Chrystus przyjdzie, ważne jednak, abyśmy byli przygotowani. W tym roku w II Niedzielę Adwentu obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Maryja została wybrana na matkę Syna Bożego. To uchroniło Ją od grzechu pierworodnego. Nie popełniła, jako jedyna z ludzi, od poczęcia żadnego grzechu. To wyjątkowy dar dla nas. Matka Niepokalana opiekuje się nami i wyprasza potrzebne łaski. W naszej parafii jest to także dzień rozpoczynający

REKOLEKCJE ADWENTOWE

Postarajmy się otworzyć swoje serca. Bóg do nas mówi i chce, abyśmy się nawrócili.

I NIEDZIELA ADWENTU

"(...) i wy bądźcie gotowi,
bo w chwili,
której się nie domyślacie,
Syn Człowieczy
przyjdzie
”.

[Mt 24,44]


Rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny. Adwent jest czasem oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Warto spoglądając na ewangelię zastanowić się czy ja oczekuję i przygotowuję się do spotkania ze Zbawicielem. Czas dany nam przez Boga ma nam pomóc w uświadomieniu sobie, że czas biegnie bez przerwy. I możemy nie zauważyć tych sygnałów że On jest już bardzo blisko. Już została zapalona pierwsza świeca w Wieńcu adwentowym. Bądźmy gotowi.

 

„Wstańcie, chodźmy”

To już XIX Dzień Papieski organizowany przez Dzieło Nowego Tysiąclecia. Przeżywany przez nas dzień jest dobrym zaproszeniem, by na nowo rozważyć teksty Karola Wojtyły, zwłaszcza z tej pierwszej pielgrzymki do naszej ojczyzny. Ojciec Święty, gdy opuszczał wówczas swój kraj, zostawił nam mocne słowa, które dziś także nie tracą na aktualności. Zachęcał nas bardzo mocno: „Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! (...) Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć. (...) Musicie być mocni, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów” (zob. św. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach 9 czerwca 1979 roku).
W tym dniu możemy pomóc zdolnej młodzieży, która potrzebuje wsparcia. Otwórzmy nasze serca dla drugiego człowieka.

 

Poświęcenie figury

W niedzielę 29 września, w dniu Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała została w naszym kościele poświęcona kopia figury św. Michała Archanioła z groty w Gargano. Jest to owoc Peregrynacji figury św. Michała Archanioła z Gargano, ktora nawiedziła naszą parafię w maju br. Ufamy, że św. Michał Archanioł pomoże nam w walce ze złym duchem i poprowadzi nas samych, nasze rodziny, nasza parafię i nasze miasto do tronu Boga Ojca oraz otoczy swoją opieką.

 

 

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi."
Prawda o Trójcy Świętej mówi o tym, że jest jeden Bóg w trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego: „Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach” (KKK 253). Bóg objawia się w życiu człowieka w sposób tajemniczy i nadzwyczajny. On, sama miłość, pragnie abyśmy Go przyjęli jako Ojca, który kocha, jako Syna, który z miłości oddał swoje życie, jako Ducha Świętego, który uświęca nasze życie i daje siły w drodze ku świętości. Uwielbiajmy Boga, który jest zawsze z nami.

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW.

W dniu Pięćdziesiątnicy zstąpił na Apostołów Duch Święty, Pocieszyciel. Dodał im odwagi i siły. To co wydarzyło się tamtego dnia zmieniło życie nie tylko Apostołów ale również świata. Apostołowie wyszli z wieczernika i zaczęli głosić Chrystusa Zmartwychwstałego. Od momentu chrztu jesteśmy naznaczeni Duchem Świętym. A przez sakrament bierzmowania otrzymaliśmy moc Ducha Świętego dzięki której, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, zobowiązani jesteśmy słowem i czynem do szerzenia i bronienia swojej wiary. Jezus Chrystus żyje i przez Ducha Świętego wspiera nas w drodze do świętości. Świadczmy o Nim każdego dnia.

Alleluja!

DZIEŃ DZIECKA 2019

Pod hasłem: "Królowa Aniołów" w dniu 25 maja 2019 roku w naszym Sanktuarium w Skrzatuszu zorganizowany został Diecezjalny Dzień Dziecka. Również z naszej parafii wzięła udział grupa dzieci wraz z opiekunami. Matka Boża, Pani Skrzatusza, czeka na każdego z nas, także na dzieci. Warto pielgrzymować do Niej, dziękując za otrzymane łaski i prosząc o opiekę.

I Komunia Święta 19.05.2019

 

 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

„Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła Miłosierdzia Mojego, zawsze spływa na twoją duszę Moja Krew i Woda, która wyszła z Serca Mojego i uszlachetnia twą duszę. (...) Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie. Zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia. Powiedz duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojność Moja nie ma granic”. [św. s. Faustyna Kowalska, Dzienniczek, Nr 1602].
W drugą Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Bóg posłał swojego Syna, aby oddał życie za człowieka. To jest Jego wielkie miłosierdzie. On chce nam przebaczyć wszystkie grzechy. Ważne, żebyśmy skorzystali z Jego zaproszenia. On otwiera dla nas Swoje Serce z miłości. Nie lękajmy się. On zmartwychwstał i jest z nami.
"Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski".
(Dz. 699)

Wielki Tydzień – Niedziela Palmowa

„Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie".

Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. Są to wyjątkowe dni. Każdy dzień przybliża nas do wielkich Misteriów. One nie są wyłącznie wspomnieniem, ale uobecnieniem, uczestniczymy więc w nich bardzo realnie. Od nas zależy, w jaki sposób włączymy się w przeżywanie tych wydarzeń.
W niedzielę Palmową Jezus uroczyście wjechał do Jerozolimy. Był witany jako Król. Słano płaszcze, machano gałązkami palm. Ogromna radość. Ale to jest początek smutnych i trudnych chwil, a jednocześnie zapowiedź zwycięstwa. „Hosanna na wysokości!".

Święte Triduum Paschalne

Męki, Śmierci i Zmartwychwstania

Jezusa Chrystusa

Święte Triduum Paschalne są to wyjątkowe trzy dni. Od wieczora Wielkiego Czwartku aż do wieczora Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Tu dokonało się wszystko co było zapowiadane od początku istnienia człowieka. „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego” [Łk 24,44-48]. Teraz to my jesteśmy świadkami tego. Czy jednak mamy tego świadomość?

 

W Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. Nie zostawił nas samych, ale zapewnił, że jest z nami zawsze.

Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.
Po Mszy św. przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy.

 

W Wielki Piątek męka Jezusa. Odrzucenie przez ludzi, tych samych, którzy wcześniej wołali „Hosanna!”, a teraz wołali „na krzyż z nim!”. Ale Jezus zrobił to z miłości i wołał: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią!”. Dał się powiesić na krzyżu, aby odkupić nas z niewoli grzechu.

Wielki Piątek to jedyny dzień, w którym nie odprawia się Mszy św. - sprawuje się Liturgię Słowa, adoruje Krzyż i przystępuje się do komunii św. O godz. 15.00 zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia. Drogę Krzyżową odprawimy o godz. 17.00. Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.

 

Wielka Sobota. Jezus leży w grobie. My jednak już żyjemy nadzieją zmartwychwstania. A to dokonało się w nocy.

Święcenie pokarmów od 10:00 do 15:00 co pół godziny. O godz. 20.00 rozpoczyna się Liturgia Wielkiej Soboty, bardzo bogata i uroczysta. Przynosimy ze sobą świece na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

 

Niedziela Zmartwychwstania. Jezus żyje! Grób jest pusty. Ukazał się tym, którzy byli blisko niego. Alleluja, wielka radość!

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Rezurekcja o godz. 6.00. Prosimy o przygotowanie się do procesji rezurekcyjnej. Pozostałe Msze św.: godz. 9.30, 11.00, 12.30, 18.00.
W pierwszy dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 9.00 w Młynie odbędzie się śniadanie wielkanocne dla samotnych, bezdomnych i potrzebujących. Zapraszamy!

Niech Jezus zawsze napełnia nasze serca pokojem i radością.
Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

WIELKI POST

„Nawróćcie się do waszego Boga, On bowiem łaskawy jest i miłosierny”.

Słowa proroka Joela streszczają sens okresu Wielkiego Postu. Czas ten ma być wypełniony wzmożoną pracą nad sobą, zmierzającą do nawrócenia, czyli do zbliżenia się do Boga. Temu nawróceniu służą modlitwa, post i jałmużna. Wielki Post winien być naznaczony naszą współpracą z Bogiem, który daje nam siłę zaczynania wszystkiego od nowa.

Czy chcę żeby to był czas łaski dla mnie i czas przemiany serca?

NOWY ROK!

 


Skończył się stary, 2018 rok. Warto zastanowić się, jak upłynął on dla mnie i dla moich bliskich - czy był lepszy od poprzedniego? Może był zupełnie inny, niż planowaliśmy? Pamiętajmy że stary rok to już wspomnienie. Musimy patrzeć z nadzieją na nowy 2019 rok. Pan Bóg nam błogosławi i pragnie naszego szczęścia. Zaprośmy Go do naszego życia i prośmy aby nas wspierał i towarzyszył każdego dnia. Błogosławionego Nowego Roku!

Szczęść Boże!

 
 


pomysł:fwt