Program
duszpasterski
na lata 2019-2022

 


Porządek Mszy Św.

Niedziela
8:00
9:30
11:00 - msza dla dzieci
12:30
18:00

Dni powszednie
7:00
18:00

Spowiedź
pół godziny przed każdą Mszą świętą, a w czwartki
dodatkowo od godz. 17:00


Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna
wtorek i czwartek
16:30-17:30
tel. 59 842-23-43

Adres parafii:

ul. Św. Ojca Pio 3
76-200 Słupsk
Kościół znajduje się
przy ul. Dominikańskiej 3


Konto parafii

Bank BGŻ
85-2030-0045-1110-
-0000-0265-4920


kosciol

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo założył święty Maksymilian Kolbe w 1917 r. Celem stowarzyszenia jest modlitwa i działalność na rzecz nawrócenia grzeszników oraz tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, a zwłaszcza nieprzyjaciół Kościoła.
Międzynarodowy skrót stowarzyszenia brzmi "MI" od łacińskiej nazwy: "Militia Immaculatae".
Pismem stowarzyszenia jest miesięcznik "Rycerz Niepokalanej".
Aby zostać rycerzem Niepokalanej (członkiem MI) należy spełnić trzy podstawowe warunki: oddać się całkowicie Niepokalanej, nosić Cudowny Medalik i wpisać się do Księgi kanonicznej MI. Cudowny Medalik jest znakiem oddania się Niepokalanej Matce Bożej oraz świadectwem wiary i ufności, jaką w Maryi pokładamy.
Rycerstwo Niepokalanej spotyka się w II niedzielę miesiąca po mszy św. wieczornej.

Oficjalna ogólnopolska strona stowarzyszenia >>>

kosciol

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci (Apostolstwo Dobrej Śmierci)

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przygotowuje do uzyskania łaski dobrej śmierci dla siebie i bliźnich przez życie modlitwą i spełnianie dobrych uczynków. Stowarzyszenie zatwierdził papież Pius X w 1908 r.
ADS jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi, i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo - książeczkę. Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć. Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.
Apostolstwo Dobrej Śmierci spotyka się w kościele w każdy II wtorek miesiąca o godz. 17:30 na wspólnej modlitwie różańcowej, po której uczestniczy we mszy św. o godz. 18:00.

Oficjalna ogólnopolska strona stowarzyszenia >>>

kosciol

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ruch jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych, zarówno duchownych, jak i świeckich, założonym w 1985 r. w Warszawie przez ks. Tadeusza Dajczera i ks. Andrzeja Buczela.
Celem Ruchu jest prowadzenie swoich członków drogą soborowego nauczania o powszechnym powołaniu do świętości. Pomoc w dążeniu do świętości skierowana jest głównie ku rodzinie. Ruch realizuje swoje cele poprzez formację i działalność apostolską.
Patronalnym świętem RRN jest Niedziela Świętej Rodziny.

Ruch Rodzin Nazaretańskich spotyka się w ostatnią sobotę miesiąca na adoracji o godz. 7:30 oraz na Mszy św. o godz. 9:00.

Oficjalna ogólnopolska strona RRN >>>

kosciol

Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci (PKRD)

Żywy Różaniec

Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci powstały w 1997 r.
Celem Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci jest wypełnianie wezwania do modlitwy różańcowej, jakie Matka Boża skierowała do trójki dzieci w Fatimie w 1917 r. To wezwanie Maryi członkowie PKRD realizują poprzez zobowiązanie do codziennego odmawiania co najmniej jednej dziesiątki różańca w wyznaczonych intencjach.
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca odprawiamy Mszę św. Różańcową dla Dorosłych i PRK Dzieci o godz. 11:00. Po mszy św. uroczyste spotkanie w salce katechetycznej.
Żywy Różaniec spotyka się w I sobotę miesiąca na Mszy Św. o godz. 8:30.Oficjalna ogólnopolska strona Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci>>>

Oficjalna strona Żywego Różańca >>>
 

kosciol

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

APDC jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, które zostało założone przez bł. Honorata Koźmińskiego i Matkę Wandę Olędzką w 1889 roku w Zakroczymiu.
Dniem szczególnej wzajemnej łączności między członkami APDC i Siostrami jest każdy poniedziałek. W tym dniu modlimy się w intencji wszystkich członków zarówno żyjących, jak i zmarłych oraz za siostry i o nowe powołania do Zgromadzenia.

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym spotyka się w ostatnią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 8:00 oraz na modlitwie bezpośrednio po Mszy św.

Oficjalna strona APDC >>>