Program
duszpasterski
na lata 2022-2023

 


Porządek Mszy Św.

Niedziela
8:00
9:30
11:00 - msza dla dzieci
12:30
18:00

Dni powszednie
7:00
18:00

Spowiedź
pół godziny przed każdą Mszą świętą, a w czwartki
dodatkowo od godz. 17:00


Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna
wtorek i czwartek
16:30-17:30
tel. 59 842-23-43

Adres parafii:

ul. Św. Ojca Pio 3
76-200 Słupsk
Kościół znajduje się
przy ul. Dominikańskiej 3


Konto parafii

BNP PARIBAS
85-2030-0045-1110-
-0000-0265-4920


Chrzest

church

Chrzest jest pierwszym i przez to najważniejszym sakramentem, dającym udział w życiu Bożym i mocą Ducha Świętego oczyszczającym z wszelkich grzechów, w tym także z grzechu pierworodnego. Sakrament chrztu włącza nas do wspólnoty wierzących w Chrystusa, czyli do Kościoła. Chrzest Święty jest więc fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą otwierającą nam dostęp do innych sakramentów. Jest także najpiękniejszym darem od Boga, ponieważ udziela On go tym, którzy nic w zamian nie przynoszą.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU
Chcąc ochrzcić dziecko w naszj parafii rodzice powinni zgłosić się do kancelarii najpóźniej 7 dni przed planowaną datą chrztu.

Do kancelarii należy przyjść z następującymi dokumentami::

  • metryką urodzenia dziecka,

  • datą ślubu rodziców,

  • informacjami o Rodzicach Chrzestnych (wiek, adres zamieszkania, stan cywilny),

  • zaświadczeniem z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą być Chrzestnymi.

Jeżeli dziecko jest zamieszkałe na terenie innej parafii rodzice dostarczają zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka.

Do chrztu potrzebne są ponadto:

  • świeca dla dziecka,

  • biała szata.


CHRZESTNI
Chrzestnym może być każdy człowiek wierzący i praktykujący, który został umocniony Duchem Świętym w Sakramencie Bierzmowania. Kandydat na chrzestnego nie może mieć przeszkód w przystępowaniu do Sakramentu Spowiedzi i Komunii św. (nie może np. żyć w związku niesakramentalnym).

Wg Kodeksu Prawa Kanonicznego: Kan. 872 - Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. Kan. 873 - Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.
Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Imię, które otrzymujemy podczas chrztu ma przypominać nam, że jesteśmy dzieckiem Boga i świątynią Ducha Świętego, że uczestniczymy w społeczności świętych, aby przez zachowanie życia Bożego w sobie wrócić do domu Ojca. Pamiętajmy więc, że wybierając imię dla dziecka powinniśmy kierować się imieniem świętego patrona, a nie przemijającą modą.