Program
duszpasterski
na lata 2022-2023

 


Porządek Mszy Św.

Niedziela
8:00
9:30
11:00 - msza dla dzieci
12:30
18:00

Dni powszednie
7:00
18:00

Spowiedź
pół godziny przed każdą Mszą świętą, a w czwartki
dodatkowo od godz. 17:00


Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna
wtorek i czwartek
16:30-17:30
tel. 59 842-23-43

Adres parafii:

ul. Św. Ojca Pio 3
76-200 Słupsk
Kościół znajduje się
przy ul. Dominikańskiej 3


Konto parafii

Bank BGŻ
85-2030-0045-1110-
-0000-0265-4920


Bierzmowanie

church Bierzmowanie wraz z chrztem należy do najważniejszych sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, udzielanych tylko raz w życiu. Przyjęcie tego sakramentu jest więc koniecznym dopełnieniem łaski otrzymanej na chrzcie świętym. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni otrzymują moc Ducha Świętego dzięki której, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, zobowiązani są słowem i czynem do szerzenia i bronienia swojej wiary (skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy).

Sakrament bierzmowania udzielany jest młodzieży zamieszkującej na terenie parafii, która uczęszcza do klasy III gimnazjum lub klasy I szkoły średniej. Kandydaci do bierzmowania mają obowiązek uczestniczyć w dwuletnim przygotowaniu, w ramach którego przychodzą na spotkania dla bierzmowanych oraz biorą czynny udział w niedzielnej Mszy św.

Podczas sakramentu bierzmowania kandydat zostaje przez biskupa namaszczony olejem krzyżma świętego. Jest to znak pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które otrzymuje jako dojrzały wyznawca Chrystusa.

Osoby dorosłe zamieszkujące na terenie parafii, które z różnych przyczyn dotychczas nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania a chciałyby to uczynić, powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.