Program
duszpasterski
na lata 2019-2022

 


Porządek Mszy Św.

Niedziela
8:00
9:30
11:00 - msza dla dzieci
12:30
18:00

Dni powszednie
7:00
18:00

Spowiedź
pół godziny przed każdą Mszą świętą, a w czwartki
dodatkowo od godz. 17:00


Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna
wtorek i czwartek
16:30-17:30
tel. 59 842-23-43

Adres parafii:

ul. Św. Ojca Pio 3
76-200 Słupsk
Kościół znajduje się
przy ul. Dominikańskiej 3


Konto parafii

Bank BGŻ
85-2030-0045-1110-
-0000-0265-4920


logo_parafia

Boże Narodzenie 2018

Bóg się rodzi, moc truchleje.
Pan niebiosów obnażony…


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy dużo radości, pomyślności i zdrowia. Niech Nowonarodzony Jezus obdarza miłością każdego, kto ma otwarte serce. Niech topi lód, który przeszkadza nam kochać i obdarowywać bliźnich. On wspiera i podnosi pokrzywdzonych. Zmienia życie człowieka i wskazuje mu drogę do szczęścia. Obdarowuje pokojem i łagodnością. Prowadzi ku szczęściu.

Duszpasterze

Parafii św. Jacka w Słupsku

III Niedziela Adwentu

Dziś niedziela Gaudete, Niedziela radości! Coraz bliżej spotkania z Synem Bożym.

"Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!" [Flp 4, 4-5]. Czy już przygotowałem się na to spotkanie? Jan Chrzciciel zachęca nas dzisiaj, abyśmy odmieniali swoje życie. Szukajmy właściwej drogi, która będzie drogą prowadzącą do życia wiecznego.

II Niedziela Adwentu

Za nami już II Niedziela Adwentu. Coraz bliżej czas narodzenia Jezusa Chrystusa, którego przyjścia oczekujemy tak, jak Maryja z Józefem ponad dwa tysiące lat temu. I w obliczu tego narodzenia wciąż na nowo musimy zadawać sobie pytanie: jak wygląda moje życie? Czy dam Jezusowi szansę, by narodził się na nowo w moim sercu? Czy jak Maryja i Józef pragnę Go przyjąć? Już tak mało czasu zostało.
Przyjdź do mnie Panie Jezu...

I Niedziela Adwentu

 


Rozpoczynamy czas Adwentu, okres radosnego oczekiwania na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa! Okres ten w liturgii kościoła ma za zadanie uświadomić nam, że zawsze mamy być gotowi na spotkanie z Chrystusem, który przychodząc pragnie zastać nas czuwających. Wciąż więc aktualne pozostaje pytanie: czy zastanie nas z czystymi sercami, prawdziwie oczekujących Jego nadejścia?
Dobrą okazją do tego, abym zatrzymał się i zastanowił, co powinienem zmienić w swoim życiu, jest czas rekolekcji. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii rozpoczynają się w tę niedzielę, a poprowadzi je ks. Tomasz Roda, dyrektor Caritas naszej diecezji. Otwierajmy więc nasze serca, aby Bóg je przemieniał i mógł w nich mieszkać teraz i na zawsze!

 
 

 
 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

 

 

Nowy rok szkolny i katechetyczny

Rozpoczynamy kolejny rok szkolny i katechetyczny. Wiele osób nie może się doczekać spotkania z przyjaciółmi i nauczycielami. Są też tacy, którzy nie chcą wracać do szkolnych ławek i słyszeć dźwięku dzwonka. Jednak człowiek uczy się przez całe życie, czy to lubi czy nie. I tylko dzięki dobrze przyswojonej wiedzy można osiągnąć bardzo dużo. Niech początek roku szkolnego będzie dla wszystkich uczniów, ale także dla nauczycieli, czasem radosnym i spokojnym. Duch św. wspiera wszystkich i dodaje mądrości, każdej osobie, która otworzy swoje serce. Warto więc prosić Boga by wspierał każdy dzień, który jest przed nami. Niech to będzie błogosławiony czas dla uczniów, nauczycieli i rodziców!

 
 

80 urodziny ks. Jana

18. lipca 2018 roku będziemy w naszym kościele uroczyście obchodzić 80. rocznicę urodzin ks. prałata Jana Giriatowicza. Szczegóły na plakacie.

 

I KOMUNIA ŚW. 2018

10 czerwca 2018 roku w naszej Parafii odbyła się Pierwsza Komunia Święta. Dzieci przyjęły Pana Jezusa do swojego serca w dwóch grupach o godz. 10.30 i 12.30. Uroku tej uroczystości dodała piękna, słoneczna pogoda. Ten wyjątkowy dzień poprzedziła spowiedź sakramentalna. To początek drogi z Jezusem, którego dzieci od tej niedzieli mogą mieć w swoich sercach każdego dnia przystępując do komunii św. Niech Jezus błogosławi dzieciom, rodzicom i całym rodzinom we wspólnej drodze oraz obdarza szczególnymi łaskami.
[galeria >>]


Jedną z praktyk dającą wiele łask Bożych jest odprawienie kolejnych dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, jako obietnica dana siostrze Małgorzacie Marii Alacoque w 1674 r.

BIERZMOWANIE 2018

23 maja 2018 roku Ks. Bp. Krzysztof Włodarczyk udzielił w naszym kościele 20 osobom sakramentu bierzmowania. Niech Duch Święty umacnia te osoby i prowadzi przez całe życie!
[galeria >>]

 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW.

50 dni po zmartwychwstaniu Jezus Chrystus zesłał na Apostołów Ducha Świętego. Pragnął, aby Jego uczniowie odważnie szli na cały świat i głosili Ewangelię. Duch Święty umocnił ich, aby nie zwątpili i mężnie głosili Dobrą Nowinę. Teraz to jest nasze zadanie. My, tak jak Apostołowie, jesteśmy powołani do przekazywania wiary. Idźmy z odwagą, napełnieni mocą Ducha Świętego, świadczyć o Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym!

MARYJA MATKĄ I KRÓLOWĄ

Rozpoczęliśmy maj, miesiąc w szczególny sposób poświęcony Matce Bożej. Jezus umierając na krzyżu powiedział do ucznia: „Oto Matka Twoja”, a do matki: „Oto syn Twój”. Pozostawił nam Maryję za Matkę. Czy jednak dla nas jest prawdziwą matką? Czy czujemy, że jest przy nas i opiekuje się nami każdego dnia?
Maj jest miesiącem Jej poświęconym, czasem szczególnego wołania o Jej pomoc i opiekę. Może właśnie teraz, odmawiając Litanię Loretańską, otworzymy swoje serce i pozwolimy by Ona stała się naszą Matką. Może właśnie Ona stanie się nie tylko Królową Polski, ale także Królową naszych serc?

Ile razy chcesz mi sprawić radość, to mów światu o moim wielkim
i niezgłębionym miłosierdziu.

(Słowa Pana Jezusa do siostry Faustyny - Dz. 164)

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Święto to obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.
Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). "Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski". (Dz. 699)
Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego". (Dz. 1517)

W tym dniu wspaniałym

wszyscy się weselmy!

Obchodzimy Uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa. Jest to wielka radość, bo Jezus zwyciężył śmierć, zwyciężył grzech. Otworzył nam drogę do Królestwa Niebieskiego.

W Wielki Czwartek Jezus w wieczerniku spożył Ostatnią wieczerzę ustanawiając sakrament Eucharystii i kapłaństwa. My zaś uczestniczyliśmy we Mszy Wieczerzy Pańskiej.

W Wielki Piątek umarł na krzyżu dla naszego zbawienia i został złożony do grobu. My zaś na pamiątkę śmierci uczestniczyliśmy w Drodze krzyżowej i adorowaliamy krzyż Jezusa.

W Wielką Sobotę Jezus leżał w grobie. My zaś odwiedziliśmy Grób Pański z pokarmami do poświęcenia na stół wielkanocny.

W nocy juz obchodzimy Zmartwychwstanie Chrystusa. W Wigilię Paschalną rozpoczęliśmy świętowanie. Ta radość będzie trwała także przez Niedzielę Zmartwychwstania i przez cały okres wielkanocny.

Chrystus żyje i jest z Nami.

Niech obdarzy nas wszystkim swoim pokojem i miłością.

I prowadzi nas każdego dnia.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

 

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

 

Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie…
Te słowa słyszymy podczas liturgii w Niedzielę Palmową. Ludzie z palmami w rękach witali wjeżdżającego na osiołku do Jerozolimy Króla. Jednak po kilu dniach zaczęli krzyczeć „Na krzyż”.
Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Niech to będzie dla nas czas zastanawiania się nad sobą, czy ja nie jestem też takim człowiekiem, który jednego dnia krzyczy: Hosanna!, a następnego: Na krzyż!
Jezus jednak pragnął oddać za nas życie, za każdego z nas, nawet najgorszego grzesznika. Dziękujmy Mu za to każdego dnia, że poświęcił swoje życie dla naszego zbawienia!

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

To już V Niedziela Wielkiego Postu. Zbliżamy się do wielkich wydarzeń zbawczych. Jezus pragnie, byśmy przychodzili do Niego, szukali Go w swoim życiu. Wypełniali Jego wolę. Czy jestem na drodze przemiany swojego życia? „Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno...”.
Tylko Jezus potrafi zmienić nasze życie. Ale nie będzie nas przymuszał. On chce naszego otwartego serca. On pragnie byśmy Go pokochali. Przychodźmy do krzyża Jezusa, bo przez mękę i śmierć On odkupił każdego i każdą z nas.

 
 

 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Jezusa wypędzajcego kupców ze świątyni, która zawsze powinna być dla nas domem modlitwy, a nie, jak mówił Jezus, targowiskiem. Człowiek często w swoim zabieganiu zaczyna traktować Boga jako dodatek. Przychodzi do Kościoła nie na spotkanie z Żywym Bogiem, ale by spełnić kolejny obowiązek. Kim więc jest dla mnie Bóg? Niech ten czas pozwoli nam otworzyć serca na Tego, który czeka na każdego z nas.

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

Na Górze Tabor – Górze Przemienienia - Jezus przemienia się w obecności uczniów. Tym samym przygotowuje ich do tego, by nie zwątpili gdy przyjdzie godzina cierpienia i męki. Na górze Jezus ukazuje także swoją chwałę. Czy to jest także dobry czas dla mnie bym ujrzał chwałę Jezusa? Czy chcę usłyszeć głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” Rozpoczęliśmy kolejny tydzień postu. Czy już coś się zmieniło w moim życiu?

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.”.
[Mk 1,12-13]

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu spoglądamy na Jezusa, który pomimo pokus szatana na pustyni dobrze przeżył ten czas. Przygotował się, aby głosić Ewangelię. Starajmy się, abyśmy tak jak Jezus, przeciwstawiali się pokusom szatana oraz mogli dawać świadectwo o Nim wszędzie, gdziekolwiek będziemy przebywać.

 

WIELKI POST

„Nawróćcie się do mnie całym sercem, przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty!”
[JI 2,12]
Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Czas pokuty i nawrócenia. Czas otworzenia swojego serca dla Boga. On pragnie, abyśmy się nawrócili. Niech to będzie owocny czas dla nas.

 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2018 R. >>>

Zakończyliśmy wizytę duszpasterską. W waszych domach spotkaliśmy się z serdecznością i życzliwością.
Niejednokrotnie byliśmy zbudowani świadectwem wiary i życia. Wyrażamy naszą jedność z Wami we wszystkich problemach codziennego życia, w troskach, cierpieniach i radościach, zapewniając o modlitwie w Waszej intencji.

Duszpasterze

Parafii św. Jacka w Słupsku

Uroczystość Objawienia Pańskiego

06. stycznia obchodzimy dzień Objawiania się Chrystusa światu. Tradycyjnie uroczystość ta nazywana jest Świętem Trzech Króli, ponieważ mędrcy ze wschodu przyszli oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi. Bóg posłał swojego Syna na świat aby świat zbawił. By odkupił każdego człowieka. W Boże Narodzenie aniołowie zwiastowali pasterzom, że narodził się Mesjasz. Ta prawda dotarła do Narodu Wybranego już w noc narodzenia. Dziś jednak każdy człowiek może poznać Boga, który stał się człowiekiem. Szukajmy więc Jezusa, bo On przyszedł na świat dla nas!

 
* * *

Niedziela Chrztu Pańskiego

W niedzielę po Objawieniu Pańskim obchodzimy w kościele Niedzielę Chrztu Pańskiego. Jezus przyszedł nad rzekę Jordan, aby otrzymać chrzest od Jana Chrzciciela. Jan przygotowywał ludzi na przyjście Mesjasza i rozpoznał w Jezusie Baranka Bożego. Jezus nie musiał przyjmować chrztu nawrócenia, ale poprzez ten gest chciał być podobnym do nas i wskazać nam drogę do zbawienia.

Tą niedzielą kończymy w kościele okres Bożego Narodzenia.

Nowy 2018 Rok

„Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem”

(Lb 6,24-26)Z okazji Nowego 2018 Roku życzymy zdrowia, radości
i Bożego błogosławieństwa.
Niech ten rok przyniesie wiele dobra. Jezus, który chce nam błogosławić niech obdarza pokojem i szczęściem.


Duszpasterze

Parafii św. Jacka w Słupsku

 

* * *

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu obchodzimy także uroczystość Świętej Rodziny. Święto to pomaga nam dostrzec w rodzinie Jezusa, Maryi i Józefa wzór życia dla naszych rodzin.

Słowo Prezydium Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny: "Kochać, nie zabijać!" >>>

 

Cicha noc, święta noc.

Pokój niesie ludziom wszem…

„Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony.
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami”

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy pokoju, radości i miłości.
Niech Chrystus, który staje się człowiekiem przyniesie ten dar wszystkim. On narodził się dla nas. Przyjmijmy Go z otwartymi sercami. Błogosławionego czasu przeżywania Jego narodzin w rodzinnym gronie.


Duszpasterze

Parafii św. Jacka w Słupsku

IV Niedziela Adwentu

W tym roku mamy najkrótszy Adwent z możliwych. IV Niedziela Adwentu pokrywa się z Wigilią Bożego Narodzenia. Kończy się czas oczekiwania. Tego wieczoru będziemy wspominali narodziny Jezusa. Bóg stanie się człowiekiem. I dlatego warto sobie zadać pytanie: Czy dobrze przygotowałem się na przyjście Mesjasza?
Pomimo tego, że kończy się Adwent, to każdego dnia powinniśmy oczekiwać powtórnego przyjścia Jezusa. Każdy dzień naszego życia powinien być kolejnym dniem Adwentu. Kolejnym dniem oczekiwania.

 

III Niedziela Adwentu

Jan Chrzciciel powiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską” (J 1,23). To już trzecia niedziela czasu oczekiwania. Pan niebawem nadejdzie. Musimy przygotowywać nasze serca.
III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Gaudete – Niedzielą Radości. Jezus niebawem przyjdzie na świat. Dlatego powinniśmy się cieszyć. W kościele tego dnia można używać szaty koloru różowego. W naszej parafii tradycją stało się że nie tylko ksiądz ubiera ornat koloru różowego, ale również dzieci ubierają się na różowo. Wszyscy oczekujemy narodzin Jezusa.
Tą niedzielą w naszej parafii rozpoczynamy rekolekcje przed Bożym Narodzeniem. Niech to będzie czas oczekiwania, czas usłyszenia głosu Boga, czas łaski.

 
 

II Niedziela Adwentu

Rozpoczęliśmy Drugą Niedzielę Adwentu. W tę niedzielę słyszymy słowa Jana Chrzciciela: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.
(Mk 1,7-8)
Jan Chrzciciel głosił bliskie nadejście Mesjasza. Warto jeszcze bardziej zastanowić się nad tymi słowami. Mesjasz niebawem nadejdzie aby nas zbawić. Czy już otworzyłem swoje serce i oczekuję Jego przyjścia?

 

I Niedziela Adwentu


Rozpoczynamy Adwent. Oczekujemy nadejścia Jezusa na końcu czasów. Ale także przygotowujemy się do Jego narodzin. Pierwsza Niedziela Adwentu zachęca nas abyśmy czuwali. To jest nasze zadanie na ten czas. Czy znajdzie miejsce w naszych sercach? Nie czekajmy na ostatnią chwilę, ale już teraz starajmy się swoim życiem zapraszać Jezusa do naszego domu i życia.

 

Nasi "Nadzwyczajni"

 

W dniach od 3 do 5 listopada w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie odbyły się rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Te coroczne spotkania są jednym z warunków przedłużenia posługi, którą świeccy szafarze sprawują za zgodą księdza Biskupa, na mocy uchwały Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z dnia 2 maja 1990 roku. Aktualnie w Diecezji jako Szafarze posługuje przeszło dwustu mężczyzn. Zwłaszcza w ostatnich latach, w związku ze spadkiem liczby powołań do WSD w Koszalinie, ustanowienie nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii stało się poważnym wsparciem dla księży. Parafia św. Jacka w Słupsku od lat jest na tych rekolekcjach godnie reprezentowana. Obecnie prawo posługi przy ołtarzu ma w naszej parafii dziewięciu mężczyzn: Bronisław Wrycz-Rekowski, Grzegorz Siek, Piotr Bąbel, Henryk i Andrzej Jakimowiczowie, Marek Jedynak, Tadeusz Kruk, Bogdan Barcikowski i Piotr Zommer. Do podstawowych zadań nadzwyczajnych szafarzy należy rozdawanie Komunii Świętej podczas mszy oraz zanoszenie jej chorym. Jednocześnie wielu szafarzy funkcjonuje w Kościele, realizując szereg innych zadań. Pan Tedeusz Kruk jest organistą, inni pracują z młodzieżą, wykonują okazjonalne prace remontowe, dbają o wystrój kościoła w czasie świąt. Na co dzień wydają się zwyczajni.

B. Barcikowski

Uroczystość Wszystkich Świętych

 

1 listopada Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

* * *

 

10 rocznica śmierci kardynała-nominata

Ignacego Jeża

Bp Jeż zmarł 16 października 2007 r. w drodze do kliniki Gemelli w Rzymie. Następnego dnia, na zakończenie audiencji generalnej, papież Benedykt XVI poinformował, że chciał na najbliższym konsystorzu 24 listopada 2007 r. wynieść go do godności kardynalskiej. Bp Ignacy wiedział o zamiarze papieża. Od tego czasu przyjęło się nazywać bp. Jeża "kardynałem nominatem". Został pochowany 23 października 2007 r. w krypcie bazyliki konkatedralnej Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu.

To już 10 rocznica śmierci kardynała-nominata Ignacego. Pamiętajmy o naszym Pasterzu, który przez wiele lat tak dużo uczynił dla naszej diecezji. Pamiętając o Jego zasługach oraz o rocznicy śmierci w kościele św. Jacka w Słupsku zorganizowany został koncert organowy ze wspomnieniami o kardynale-nominacie.


Pogrzeb

Dzieci

Utraconych

 

W najbliższą sobotę 14 października w przeddzień Dnia Dziecka Utraconego odbędą się pogrzeby dzieci zmarłych przed urodzeniem.
[więcej >>].


Ostatnie

Objawienie

13.10.1917 r.

 

13 października 1917 roku w Fatimie Matka Boża po raz szósty ukazała się Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Dzieciom towarzyszyła ogromna liczba ludzi.
[więcej >>].

 

 

8 października,

Dzień

Papieski

 

Już po raz XVII obchodzimy Dzień Papieski. Wracamy myślami i sercem do naszego wielkiego Rodaka Karola Wojtyły – Papieża Świętego Jana Pawła II.
[więcej >>].


Październik,

miesiąc

różańcowy

 

Miesiąc modlitwy, dzięki któremu możemy otworzyć swoje serca dla Jezusa i Maryi. Każdy człowiek potrzebuje duchowej łączności z Bogiem.
[więcej >>].

 

18 września o godz. 18.00 w naszym kościele została odprawiona Msza Święta w 78 rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Mszę odprawiono w intencji ofiar zsyłek na Sybir.
Należy pamiętać o tych wydarzeniach, tak jak pamiętamy o dniu 1 września, gdy Niemcy przekroczyli granicę Polski i rozpoczęli II Wojnę Światową.

Polecajmy Bogu wszystkich, którzy oddali swoje życie w obronie naszej Ojczyzny.

 

Poświęcenie tornistrów

10 września w czasie Mszy Świętej o godz. 11:00 poświęciliśmy tornistry i przybory szkolne dzieciom ze Szkoły Podstawowej Nr 1. Obrzęd ten wpisał się już w naszą coroczną tradycję.

Wszystkim drogim dzieciom rozpoczynającym ten rok szkolny życzymy błogosławieństwa i wytrwałości w osiąganiu postawionych celów, a rodzicom sił i mądrości w wychowaniu swoich pociech!

Rok szkolny i katechetyczny

Skończyły się wakacje i nadszedł nowy rok szkolny. Po ponad 2 miesięcznej przerwie czas wrócić do nauki. Trzeba na nowo otworzyć zeszyty i podręczniki szkolne. Ale najważniejsze, że znów można spotkać kolegów i koleżanki z klasy, spotkać nauczycieli i katechetów. To co czeka nas w tym roku jest tajemnicą. Ale musimy zawsze ufać Bogu, który nas wspiera. Warto więc prosić Ducha Świętego, by oświecał umysły nasze i dodawał nam ochoty i zdolności do poznawania piękna świata i samego Boga!

WAKACJE !

Rozpoczęły się wakacje - czas odpoczynku, urlopów, wspólnych wyjazdów. Jednak gdy mamy więcej chwil na odpoczynek, pojawia się pokusa, aby zwolnić się od modlitwy i Mszy św. Dlatego nie zapominajmy nigdy o trzecim Przykazaniu Bożym: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Pan Bóg chce mieć miejsce w naszym życiu każdego dnia i błogosławić także nasz wypoczynek. Niech więc to będzie nasze postanowienie na czas wakacji – BĘDĘ PAMIĘTAŁ O BOGU!!!

Na czas urlopów i wypoczynku wakacyjnego życzymy parafianom i gościom potrzebnych łaski oraz Bożego błogosławieństwa!

Zesłanie Ducha Świętego

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2, 1-4).

W niedzielę 04. czerwca 2017 roku obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wspominamy przyjęcie przez Apostołów Ducha Pocieszyciela. On działa w Kościele od początku. Dzięki Niemu Apostołowie wyszli z Wieczernika i zaczęli nauczać o Zmartwychwstałym Panu. Duch Święty zstąpił na nas podczas Chrztu św. i Bierzmowania. Starajmy się dawać świadectwo jak Apostołowie. Bo dzięki pomocy Ducha Świętego możemy zdziałać wielkie rzeczy.

Także w niedzielę dzieci z naszej parafii z klas III Szkoły Podstawowej przyjmą pierwszy raz Pana Jezusa do swojego serca. Warto dziękować Bogu za to, że umacnia nas swoją łaską.

 

Wniebowstąpienie Pańskie

Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba»" (Dz 1, 10-11).

40 dnia po zmartwychwstaniu Jezus wstępuje do nieba. Wraca do Ojca. Idzie, aby nam przygotować miejsce. Starajmy się każdego dnia iść drogą wyznaczoną przez Jezusa. Ona doprowadzi nas do NIEBA.

 

DZIEŃ FATIMSKI

13 mają 2017 roku był dniem, w którym uroczyście obchodziliśmy 100 rocznicę objawień Matki Bożej. Maryja 13 maja 1917 roku ukazała się trójce dzieci: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. To już 100 lat jak Maryja prosiła, aby ludzie odmawiali różaniec za grzechy, prosiła o pokutę. Także my powinniśmy wynagradzać Najświętszemu Sercu Jezusa oraz Niepokalanemu Sercu Maryi odmawiając różaniec i pokutując.
Tego dnia wieczorem przeszliśmy z figurą Matki Bożej ulicami naszego miasta uroczyście odmawiając różaniec i śpiewając pieśni maryjne. To był wyjątkowy czas dla nas. Czas łaski. Ale także czas świadectwa.

Również tego dnia w naszym kościele przewodniczył Mszy św. Ksiądz Biskup Edward Dajczak. Była to Eucharystia dla Bractwa Orderu Świętego Stanisława. Kawalerom i Damom Bractwa wręczono odznaczenia. Również nasz ks. Proboszcz otrzymał pamiątkowy medal z okazji 250 rocznicy powołania do życia Orderu Świętego Stanisława.

BIERZMOWANIE 2017

„Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznaczania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen”.

9 maja 2017 roku w kościele Mariacki w Słupsku 80 osób przyjęło sakrament bierzmowania. Z Parafii pw. św. Jacka do tego sakramentu przystąpiło 19 osób. Bierzmowania udzielił ksiądz biskup Krzysztofa Zadarko. Bierzmowanie to sakrament, który daje siłę świadczenia o Jezusie Zmartwychwstałym. Młodzież, jeśli tylko zechce, będzie miała siłę aby sprostać temu zadaniu.

„Ja jestem dobrym Pasterzem”

Kim jesteśmy? Którą droga powinniśmy kroczyć? Te i podobne pytania z pewnością nasuwają nam się każdego dnia. Każdy z nas potrzebuje drogowskazów.
Potrzebuję przewodnika. Potrzebuję Pasterza. Dobrego Pasterza. Jezus sam mówi o sobie, że jest Dobrym Pasterzem. Zachęca, abyśmy szli za Nim, za Jego głosem. On prowadzi na dobre pastwiska.

 

Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczęliśmy tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Potrzebujemy nie tylko Jezusa, naszego Pasterza, ale także osób, które do Niego będą prowadziły. Potrzebujemy świadków Jezusa. Dlatego naszym obowiązkiem jest modlić się o powołania. Prosić Boga, by nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów.

Modlitwa o rozeznanie drogi życiowej >>>

NIEDZIELA BIBLIJNA 30.04.2017 r.

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz” (por. Łk 24,32).

Pismo św. jest księgą, w której opisane są wydarzenia pokazujące jak człowiek poznawał Boga. Ludzie nie zawsze szukali Jego samego. Nie zawsze chcieli się wsłuchiwać w Jego głos. A jak jest z nami? Czy MY chcemy poznawać Boga, Jego drogi i plany jakie ma wobec nas? Niedziela Biblijna ma nas zachęcić do tego, abyśmy chcieli wsłuchiwać się w głos Boga zawarty w Piśmie św. oraz poczuli Jego miłość do nas.

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Święto to obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Niedzieli Wielkanocnej. Papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 roku ogłosił to święto całemu Kościołowi.
Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). "Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników.
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski"
(Dz. 699).

Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego".

(Dz. 1517)

 

ZWYCIĘZCA ŚMIERCI...

Święte Triduum Paschalne każdego roku wskazuje nam na niezwykłe wydarzenia. To dni męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
W Wielki Czwartek umywał swoim uczniom nogi i nakazał im tak czynić. Ustanowił dwa sakramenty: Eucharystię i kapłaństwo. To dar dla nas wszystkich. Mamy uczyć się miłości z Eucharystii i dzielić się nią z innymi.
W Wielki Piątek Jezus cierpiał przed sądem, podczas biczowania i drogi krzyżowej. Ostatecznie oddał za nas swoje życie. Uczynił to z miłości do nas.
Wielka sobota to czas smutku, bo Chrystus spoczywa w grobie, ale także nadziei, że zmartwychwstanie.
Niedziela Zmartwychwstania. Jezus żyje. Grób jest pusty.
Chrystus pragnie być z nami. Nawet pokonał śmierć i poniósł na drzewo krzyża nasze grzechy aby je zwyciężyć. Radujmy się więc. Alleluja!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim drogim parafianom i gościom składamy życzenia radości, pokoju, wzajemnego szacunku. Niech Chrystus napełnia serca miłością. Chrystus żyje i nas prowadzi.


 

Szczęść Boże!

NIEDZIELA PALMOWA

"Hosanna, Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach" [Mt 21,10]. Tak witano Jezusa przybywającego do Jerozolimy. Słano przed Nim płasze i gałązki palm. Ogromna radość. Król wjeżdża do miasta.

My również chcemy witać naszego Króla. Również z palmami przychodzimy do świątyni. Również cieszymy się, że Jezus jest z nami i śpiewamy Hosanna. Niedziela Palmowa jest początkiem Wielkiego Tygodnia. To jest również początek męki, śmierci, ale i zmartwychwstania Chrystusa. To jest błogosławiony czas dla nas.

Niedziela Palmowa w naszej parafii >>>

NIEDZIELA LAETARE

Czwarta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Radości [Laetare]. Przypomina nam ona, że zbliżamy się już powoli do uroczystości paschalnych. Ponieważ połowa Wielkiego Postu już za nami powinniśmy zastanowić się, jakie postępy uczyniliśmy na naszej drodze ku zmartwychwstaniu? Czy staraliśmy się zbliżyć do Chrystusa i do Jego Ewangelii?

Niedziela ta jest także szczególna z tego powodu, że podczas liturgii kapłan używa szat w kolorze różowym. W tym roku tradycyjnie już wiele dzieci także ubrało się na różowo.

 

WIELKI POST

Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu, który pomaga nam zastanowić się nad sobą, zobaczyć siebie i swoje życie trochę z innej perspektywy. Często mamy obraz samych siebie ułożonych, wspaniałych. Ale czy zawsze tacy jesteśmy?

 

Jezus nawoływał: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15). Przez POST, MODLITWĘ I JAŁMUŻNĘ otwieramy nasze serca na Boga i drugiego człowieka. Mamy naprawiać popełnione winy i odpokutowywać za grzechy. Jezus oddał za nas życie. Niech te chwile Jego cierpienia i śmierci, które wspominamy w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali, pomogą nam zmienić swoje życie. Jak mówił prorok Joel: "Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego!” (Jl 2,12).

 
 


pomysł:fwt