Program duszpasterski
na lata 2017-2019

 


Porządek Mszy Św.

Niedziela
8:00
9:30
11:00 - msza dla dzieci
12:30
18:00

Dni powszednie
7:00
18:00

Spowiedź
pół godziny przed każdą Mszą świętą, a w czwartki
dodatkowo od godz. 17:00


Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna
wtorek i czwartek
16:30-17:30
tel. 59 842-23-43

Adres parafii:

ul. Św. Ojca Pio 3
76-200 Słupsk
Kościół znajduje się
przy ul. Dominikańskiej 3


Konto parafii

Bank BGŻ
85-2030-0045-1110-
-0000-0265-4920


logo_parafia

WAKACJE !

Rozpoczęły się wakacje - czas odpoczynku, urlopów, wspólnych wyjazdów. Jednak gdy mamy więcej chwil na odpoczynek, pojawia się pokusa, aby zwolnić się od modlitwy i Mszy św. Dlatego nie zapominajmy nigdy o trzecim Przykazaniu Bożym: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Pan Bóg chce mieć miejsce w naszym życiu każdego dnia i błogosławić także nasz wypoczynek. Niech więc to będzie nasze postanowienie na czas wakacji – BĘDĘ PAMIĘTAŁ O BOGU!!!

Na czas urlopów i wypoczynku wakacyjnego życzymy parafianom i gościom potrzebnych łaski oraz Bożego błogosławieństwa!

Zesłanie Ducha Świętego

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2, 1-4).

W niedzielę 04. czerwca 2017 roku obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wspominamy przyjęcie przez Apostołów Ducha Pocieszyciela. On działa w Kościele od początku. Dzięki Niemu Apostołowie wyszli z Wieczernika i zaczęli nauczać o Zmartwychwstałym Panu. Duch Święty zstąpił na nas podczas Chrztu św. i Bierzmowania. Starajmy się dawać świadectwo jak Apostołowie. Bo dzięki pomocy Ducha Świętego możemy zdziałać wielkie rzeczy.

Także w niedzielę dzieci z naszej parafii z klas III Szkoły Podstawowej przyjmą pierwszy raz Pana Jezusa do swojego serca. Warto dziękować Bogu za to, że umacnia nas swoją łaską.

 

Wniebowstąpienie Pańskie

Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba»" (Dz 1, 10-11).

40 dnia po zmartwychwstaniu Jezus wstępuje do nieba. Wraca do Ojca. Idzie, aby nam przygotować miejsce. Starajmy się każdego dnia iść drogą wyznaczoną przez Jezusa. Ona doprowadzi nas do NIEBA.

 

DZIEŃ FATIMSKI

13 mają 2017 roku był dniem, w którym uroczyście obchodziliśmy 100 rocznicę objawień Matki Bożej. Maryja 13 maja 1917 roku ukazała się trójce dzieci: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. To już 100 lat jak Maryja prosiła, aby ludzie odmawiali różaniec za grzechy, prosiła o pokutę. Także my powinniśmy wynagradzać Najświętszemu Sercu Jezusa oraz Niepokalanemu Sercu Maryi odmawiając różaniec i pokutując.
Tego dnia wieczorem przeszliśmy z figurą Matki Bożej ulicami naszego miasta uroczyście odmawiając różaniec i śpiewając pieśni maryjne. To był wyjątkowy czas dla nas. Czas łaski. Ale także czas świadectwa.

Również tego dnia w naszym kościele przewodniczył Mszy św. Ksiądz Biskup Edward Dajczak. Była to Eucharystia dla Bractwa Orderu Świętego Stanisława. Kawalerom i Damom Bractwa wręczono odznaczenia. Również nasz ks. Proboszcz otrzymał pamiątkowy medal z okazji 250 rocznicy powołania do życia Orderu Świętego Stanisława.

BIERZMOWANIE 2017

„Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznaczania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen”.

9 maja 2017 roku w kościele Mariacki w Słupsku 80 osób przyjęło sakrament bierzmowania. Z Parafii pw. św. Jacka do tego sakramentu przystąpiło 19 osób. Bierzmowania udzielił ksiądz biskup Krzysztofa Zadarko. Bierzmowanie to sakrament, który daje siłę świadczenia o Jezusie Zmartwychwstałym. Młodzież, jeśli tylko zechce, będzie miała siłę aby sprostać temu zadaniu.

„Ja jestem dobrym Pasterzem”

Kim jesteśmy? Którą droga powinniśmy kroczyć? Te i podobne pytania z pewnością nasuwają nam się każdego dnia. Każdy z nas potrzebuje drogowskazów.
Potrzebuję przewodnika. Potrzebuję Pasterza. Dobrego Pasterza. Jezus sam mówi o sobie, że jest Dobrym Pasterzem. Zachęca, abyśmy szli za Nim, za Jego głosem. On prowadzi na dobre pastwiska.

 

Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczęliśmy tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Potrzebujemy nie tylko Jezusa, naszego Pasterza, ale także osób, które do Niego będą prowadziły. Potrzebujemy świadków Jezusa. Dlatego naszym obowiązkiem jest modlić się o powołania. Prosić Boga, by nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów.

Modlitwa o rozeznanie drogi życiowej >>>

NIEDZIELA BIBLIJNA 30.04.2017 r.

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz” (por. Łk 24,32).

Pismo św. jest księgą, w której opisane są wydarzenia pokazujące jak człowiek poznawał Boga. Ludzie nie zawsze szukali Jego samego. Nie zawsze chcieli się wsłuchiwać w Jego głos. A jak jest z nami? Czy MY chcemy poznawać Boga, Jego drogi i plany jakie ma wobec nas? Niedziela Biblijna ma nas zachęcić do tego, abyśmy chcieli wsłuchiwać się w głos Boga zawarty w Piśmie św. oraz poczuli Jego miłość do nas.

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Święto to obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Niedzieli Wielkanocnej. Papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 roku ogłosił to święto całemu Kościołowi.
Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). "Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników.
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski"
(Dz. 699).

Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego".

(Dz. 1517)

 

ZWYCIĘZCA ŚMIERCI...

Święte Triduum Paschalne każdego roku wskazuje nam na niezwykłe wydarzenia. To dni męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
W Wielki Czwartek umywał swoim uczniom nogi i nakazał im tak czynić. Ustanowił dwa sakramenty: Eucharystię i kapłaństwo. To dar dla nas wszystkich. Mamy uczyć się miłości z Eucharystii i dzielić się nią z innymi.
W Wielki Piątek Jezus cierpiał przed sądem, podczas biczowania i drogi krzyżowej. Ostatecznie oddał za nas swoje życie. Uczynił to z miłości do nas.
Wielka sobota to czas smutku, bo Chrystus spoczywa w grobie, ale także nadziei, że zmartwychwstanie.
Niedziela Zmartwychwstania. Jezus żyje. Grób jest pusty.
Chrystus pragnie być z nami. Nawet pokonał śmierć i poniósł na drzewo krzyża nasze grzechy aby je zwyciężyć. Radujmy się więc. Alleluja!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim drogim parafianom i gościom składamy życzenia radości, pokoju, wzajemnego szacunku. Niech Chrystus napełnia serca miłością. Chrystus żyje i nas prowadzi.


 

Szczęść Boże!

NIEDZIELA PALMOWA

"Hosanna, Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach" [Mt 21,10]. Tak witano Jezusa przybywającego do Jerozolimy. Słano przed Nim płasze i gałązki palm. Ogromna radość. Król wjeżdża do miasta.

My również chcemy witać naszego Króla. Również z palmami przychodzimy do świątyni. Również cieszymy się, że Jezus jest z nami i śpiewamy Hosanna. Niedziela Palmowa jest początkiem Wielkiego Tygodnia. To jest również początek męki, śmierci, ale i zmartwychwstania Chrystusa. To jest błogosławiony czas dla nas.

Niedziela Palmowa w naszej parafii >>>

NIEDZIELA LAETARE

Czwarta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Radości [Laetare]. Przypomina nam ona, że zbliżamy się już powoli do uroczystości paschalnych. Ponieważ połowa Wielkiego Postu już za nami powinniśmy zastanowić się, jakie postępy uczyniliśmy na naszej drodze ku zmartwychwstaniu? Czy staraliśmy się zbliżyć do Chrystusa i do Jego Ewangelii?

Niedziela ta jest także szczególna z tego powodu, że podczas liturgii kapłan używa szat w kolorze różowym. W tym roku tradycyjnie już wiele dzieci także ubrało się na różowo.

 

WIELKI POST

Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu, który pomaga nam zastanowić się nad sobą, zobaczyć siebie i swoje życie trochę z innej perspektywy. Często mamy obraz samych siebie ułożonych, wspaniałych. Ale czy zawsze tacy jesteśmy?

 

Jezus nawoływał: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15). Przez POST, MODLITWĘ I JAŁMUŻNĘ otwieramy nasze serca na Boga i drugiego człowieka. Mamy naprawiać popełnione winy i odpokutowywać za grzechy. Jezus oddał za nas życie. Niech te chwile Jego cierpienia i śmierci, które wspominamy w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali, pomogą nam zmienić swoje życie. Jak mówił prorok Joel: "Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego!” (Jl 2,12).

 
 


pomysł:fwt